Η Καρδιά

Η καρδιά είναι ένα όργανο ζωτικής σημασίας. Πολλές φορές χτυπάει γρήγορα. Όταν αυτό συνδυάζεται  με σωματική προσπάθεια ή έντονη συναισθηματική φόρτιση, το πιθανότερο  να θεωρηθεί φυσιολογικό. Όταν αυτό συμβεί χωρίς κάποια από τις παραπόνο προφανείς αιτίες, τότε πιθανόν να υποδηλώνει αρρυθμία

Φυσιολογική  λειτουργεία της καρδιάς
Η καρδιά χωρίζεται σε τέσσερις κοιλότητες, δύο κόλπους (δεξιό, αριστερό) και δύο κοιλίες αντίστοιχα. 
Στο άνω τμήμα του δεξιού κόλπου βρίσκεται ο φλεβόκομβος ( φυσιολογικός βηματοδότης), υπευθυνος για την παραγωγή ηλεκτρικού ερεθίσματος. Κάθε διέγερση συσπά  ταυτόχρονα τους κόλπους και ωθεί το αίμα στις κοιλίες μέσω των βαλβίδων (τριγλώχινα,μητροειδούς)  
 Στη συνέχεια το ηλεκτρικό ερέθισμα διαχέεται  στις κοιλίες, ώστε να προωθηθεί το αίμα στο σώμα (μεγάλη κυκλοφορία).  

Μία σύσπαση αντιστοιχεί σε έναν καρδιακό κύκλο (παλμός). Φυσιολογικά αυτό συμβαίνει 60-100 φορές ανά λεπτό, ανάλογα με την ηλικία μας. Το αυτόνομου νευρικό σύστημα, ελέγχει τον καρδιακό ρυθμό